Езикови курсове за сертификати

Индивидуално обучение по избран от клиента график

CAE

Начало на курса: 
Край на курса: 
2 пъти седмично: Вторник и Четвъртък – 09:00 – 12:00 и 18:00 – 21:00
Хорариум: 100 учебни часа с преподавател + 10 пробни изпита + учебник
Курсът подготвя за изпитните дати през месеци юли и август.

FCE

Начало на курса:
Край на курса:
2 пъти седмично: Понеделник и Сряда– 09:00 – 12:00 и 18:00 – 21:00
Хорариум:  100 учебни часа с преподавател + 5 пробни изпита + учебник
Курсът подготвя за изпитните дати през месеци юли и август.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции