Групови езикови курсове по английски език

Обучението по английски език се провежда с най-съвременните оригинални учебни материали на английското издателство Oxford University Press.

Нивата са съобразени с европейската референтна езикова рамка.

В зависимост от възрастта на обучаваните и целите на курса могат да бъдат подбрани мобилни и адекватни учебни ситеми.
Качеството на подготовката се дължи на прецизността при организиране на курсовете, умерената бройка на обучавани в група и изключителните умения на преподавателите.

  • Обучението по английски език се води в малки групи от 2 до 6 души. Минималният брой хора за стартиране на група е 2.
  • Курс може да стартира по всяко време на календарната година при наличие на желаещи. Графикът на провеждане се уточнява индивидуално за всяка група, за да може да отговори на различните потребности на клиентите.

За информация относно започващите групи можете да се свържете с мениджъра!

Деца и ученици

Ниво: elementary A1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Solutions – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена850,00 лв.

Деца и ученици

Ниво: pre-intermediate A2

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Solutions – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена850,00 лв.

Деца и ученици

Ниво: intermediate B1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Solutions – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена950,00 лв.

Деца и ученици

Ниво: upper-intermediate B2

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Solutions – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена950,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: elementary A1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – New English file – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена900,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: pre-intermediate A2

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – New English file – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена900,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: intermediate B1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – New English file – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена950,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: upper-intermediate B2

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – New English file – Oxford
вид – дневен * съботно-неделен
цена950,00 лв.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции