Групови езикови курсове по френски език

Обучението по френски език се провежда с най-съвременнитеоригинални учебни материали.

Нивата са съобразени с европейската референтна езикова рамка.

В зависимост от възрастта на обучаваните и целите на курса могат да бъдат подбрани мобилни и адекватни учебни ситеми.
Качеството на подготовката се дължи на прецизността при организиране на курсовете, умерената бройка на обучавани в група и изключителните умения на преподавателите.

  • За всички нива и възрасти се предлага и индивидуално обучение, с лична програма за брой часове за ниво и степен на интензивност.
  • Курс може да стартира по всяко време на календарната година при наличие на желаещи. Графикът на провеждане се уточнява индивидуално, за да може да отговори на различните потребности на клиентите.

За информация относно започващите групи можете да се свържете с мениджъра!

Курс по френски език

Ниво: А1

Продължителност: 70 часа / 60 мин
Учебна система: Echo
Провеждане: понеделник и сряда от 18.30 до 20.30ч.
Цена: 350 лв.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции