Индивидуални езикови курсове

За успешната подготовка на курсистите се ръководим от няколко основни положения

Обучението по чужди езици на ученици и възрастни е част от департамент „Езиково обучение“ на образователен център„Интерлогос“.

  • задължителен входящ тест за определяне на ниво
  • работа с утвърдени учебни системи и издателства
  • подробно представяне на граматичния и лексикален материал
  • използване на специализирана граматика към всяко ниво, незивисимо дали учебната ситема го включва
  • регулярно изпитване в хода на обучението и финален тест
  • възможност за директно презаписване в следващо ниво

Кандидатстудентски курсове в групи

Курсистите се обучават в групи до 10 души.
Възможен е избор на индивидуални програми и консултирана бройка при корпоративни договори.

Индивидуални уроци

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;

Продължителност на обучението

Определя се от нивото и конфигурацията на часовете (125 на ниво).

Записване

Записването за езиков курс е възможно в продължение на цялата година.
Информация за предстоящи курсове можете да получите от офис-мениджъра!

Учебници

Използваните са всяко ниво учебни материали се закупуват от офиса на фирмата по представена ценова оферта.

Получаване на учебници

Учебните помагала са безплатни за курсистите и се получават при записване и внасяне на таксата за съответния курс.
С разработените учебни системи ще се запознаете в офиса на образователен център „Интерлогос“.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции