Индивидуални езикови курсове по немски език

Обучението по немски език се провежда с най-съвременните оригинални учебни материали на немското издателство Max Hueber.

Нивата са съобразени с европейската референтна езикова рамка.

В зависимост от възрастта на обучаваните и целите на курса могат да бъдат подбрани мобилни и адекватни учебни ситеми.
Качеството на подготовката се дължи на прецизността при организиране на курсовете, умерената бройка на обучавани в група и изключителните умения на преподавателите.

  • За всички нива и възрасти се предлага и индивидуално обучение, с лична програма за брой часове за ниво и степен на интензивност.
  • Курс може да стартира по всяко време на календарната година при наличие на желаещи. Графикът на провеждане се уточнява индивидуално, за да може да отговори на различните потребности на клиентите.
    За информация относно започващите групи можете да се свържете с мениджъра!

Индивидуални уроци

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;
Деца – от 5 до 8 години

Ниво: Grundstufe A1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Planet – Max Hueber Verlag
вид – дневен * съботно-неделен
цена 350,00 лв.

Деца – от 8 до 14 години

Grundstufe A2

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Planet – Max Hueber Verlag
вид – дневен * съботно-неделен
цена350,00 лв.

Деца – от 8 до 14 години

Ниво: Grundstufe B1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Planet – Max Hueber Verlag
вид – дневен * съботно-неделен
цена370,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: Grundstufe A1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Shritte international 1+ 2 Max Hueber Verlag
вид – вечерен * съботно-неделен
цена350,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: Grundstufe A2

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Shritte international 3 + 4 Max Hueber Verlag
вид – вечерен * съботно-неделен
цена350,00 лв.

Възрастни, ученици и студенти

Ниво: Grundstufe B1

брой часове – 70 астрономически часа
учебна система – Shritte international 5 + 6 Max Hueber Verlag
вид – вечерен * съботно-неделен
цена370,00 лв.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции