Индивидуални езикови курсове по френски език

Обучението по френски език се провежда с най-съвременнитеоригинални учебни материали.

Нивата са съобразени с европейската референтна езикова рамка.

В зависимост от възрастта на обучаваните и целите на курса могат да бъдат подбрани мобилни и адекватни учебни ситеми.
Качеството на подготовката се дължи на прецизността при организиране на курсовете, умерената бройка на обучавани в група и изключителните умения на преподавателите.

  • За всички нива и възрасти се предлага и индивидуално обучение, с лична програма за брой часове за ниво и степен на интензивност.
  • Курс може да стартира по всяко време на календарната година при наличие на желаещи. Графикът на провеждане се уточнява индивидуално, за да може да отговори на различните потребности на клиентите.

За информация относно започващите групи можете да се свържете с мениджъра!

Индивидуални уроци

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;
За ученици, студенти и възрастни за всички нива А1 – Б2

Нива А1 – Б2

Продължителност – 90 мин.

Обучението е подходящо за:

  • помощ за подготовката в училище
  • самостоятелно изучаване на езика за работа в България и чужбина, за следване в Университет

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции