За Интерлогос

Образователен център „Интерлогос“ е създаден с идеята да бъде благоприятна среда за срещата между преподаватели с дългогодишен опит и доказани умения и клиенти от всички възрасти, възприемащи знанието като възможност за развитие.

Предимства

Изпитана ефективна система на преподаване

Опитни преподаватели способни да обясняват

Редовни тренинги и качествено оценяване

Комфортна среда за обучение и човечно отношение

Пълна информация и съдействие при кандидатстване

Образователен център „Интерлогос“ предлага кандидатстудентски курсове по всички предмети, с които се кандидатства в българските ВУЗ. Предлагат се най-търсените комбинации на предмети – български език и литература и история, химия и биология, чужди езици и география или математика. Курсовете са двугодишни, едногодишни или ускорени.

Всички седмокласници получават подготовка за кандидатстване в гимназиите с български език и литература и математика. При промяна на изпитните условия от МОН нашият екип предлага адекватно обучение и по останалите общообразователни предмети.

Курсистите работят в малки групи, по учебниците, предвидени в програмите на МОН и изпитните конспекти.

В „Интерлогос“ се предлага и индивидуално обучение за ученици от всички класове по всички предмети (поддържащо ниво), както и за деца и възрастни по английски и немски език.

Значението на работната и емоционална среда

За ефективността на този процес залага като негова основна цел съчетанието между традицонни методологични модели и съвременните технологични възможности. Всички те са насочени към създаване на учебна среда, в която доминират висока степен на научно познание, предаване на нравствени ценности и отношения на приятелство и отговорност.

Обучението в „Интерлогос“

Обучението в „Интерлогос“ е подчинено на конкретна цел – получаване на високо ниво на подготовка за конкурси, но и на цялостното развитие на личността чрез езиково или професионално обучение.

Екипът или „Кой стои зад името“?
Центърът работи с висококвалифициран и организиран екип от специалисти по всички предмети. Тяхната работа е обърната към високо ниво на предаване на научното знание, достъпни практически модели за неговото разбиране, пунктуалност при провеждане на занятия, текущо и финално изпитване. Високата квалификация и активното личностно присъствие на преподавателите прави идеите на „Интерлогос“ достъпни за клиентите.

Администрацията
Функционирането на центъра е възможно чрез работата на административен екип, ангажиран с адекватността на посрещането, информирането, записването и текущото обслужване на клиентите, организацията на извънкурсови дейности, родителски срещи и публични изяви на „Интерлогос“.

Мястото или „Къде се случва всичко“?
Всички наши ученици, които живеят извън София или в отдалечени райони, вече могат да се включат онлайн във всички обявени курсове и уроци. Обучението в ОЦ „Интерлогос“ е хибридно и позволява едновременно провеждане на присъствени и онлайн занятия. Повече за това ще научите от офис мениджъра.

Обучението е твърде дълъг път, който може да бъде удовлетворяващ, лек и успешен, когато е избран подходящият партньор!

Свържете се
с нас
за индивидуална среща

Напред