Образователен център “Интерлогос”

Образователен център “Интерлогос” предлага кандидатстудентски курсове по всички предмети, с които се кандидатства в българските ВУЗ. Предлагат се най-търсените комбинации на предмети – български език и литература и история, химия и биология, чужди езици и география или математика. Курсовете са двугодишни, едногодишни или ускорени.

Всички седмокласници получават подготовка за кандидатстване в гимназиите с български език и литература и математика. При промяна на изпитните условия от МОН нашият екип предлага адекватно обучение и по останалите общообразователни предмети.

Курсистите работят в малки групи, по учебниците, предвидени в програмите на МОН и изпитните конспекти.

В “Интерлогос” се предлага и индивидуално обучение за ученици от всички класове по всички предмети (поддържащо ниво), както и за деца и възрастни по английски и немски език.

Предимства

9

Изпитана ефективна система на преподаване

9

Опитни преподаватели способни да обясняват

9

Редовни тренинги и качественото оценяване

9

Комфортна среда за работа и човечно отношение

9

Пълна информация и съдействие при кандидатстване

Повече за нас

Идеята или “Защо ни има”?

Образователен център “Интерлогос” е създаден с идеята да бъде благоприятна среда за срещата между преподаватели с дългогодишен опит и доказани умения и клиенти от всички възрасти, възприемащи знанието като възможност за развитие.

Значението на работната и емоционална среда

за ефективността на този процес залага като негова основна цел съчетанието между традицонни методологични модели и съвременните технологични възможности. Всички те са насочени към създаване на учебна среда, в която доминират висока степен на научно познание, предаване на нравствени ценности и отношения на приятелство и отговорност.

Обучението в “Интерлогос”

е подчинено на конкретна цел – получаване на високо ниво на подготовка за конкурси, но и на цялостното развитие на личността чрез езиково или професионално обучение.

Екипът или “Кой стои зад името”?

Центърът работи с висококвалифициран и организиран екип от специалисти по всички предмети. Тяхната работа е обърната към високо ниво на предаване на научното знание, достъпни практически модели за неговото разбиране, пунктуалност при провеждане на занятия, текущо и финално изпитване. Високата квалификация и активното личностно присъствие на преподавателите прави идеите на “Интерлогос” достъпни за клиентите.

Администрацията

Функционирането на центъра е възможно чрез работата на административен екип, ангажиран с адекватността на посрещането, информирането, записването и текущото обслужване на клиентите, организацията на извънкурсови дейности, родителски срещи и публични изяви на “Интерлогос”.

Мястото или “Къде се случва всичко”?

Образователен център “Интерлогос” е разположен в центъра на София на достъпно с различни видове транспорт място. Курсовете се провеждат в съвременно оборудвани учебни зали.

гр. София, ул. “Граф Игнатиев”, №41-А, ет.3
(вход от към бул. “Васил Левски”)
тел: 02 9875669
0887602212
0896771760

Мотото или “Кое ни ръководи”?:

Обучението е твърде дълъг път, който може да бъде удовлетворяващ, лек и успешен, когато е избран подходящият партньор!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА