КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ

ПРЕДМЕТИ

Всичко, което Ви интересува за нашите кандидатстудентски курсове и програмите ни на обучение, можете да научите от офис-мениджъра на образователен център „Интерлогос“.

Ние подготвяме ученици от 11-ти и 12-ти клас за приемните изпити в родните ВУЗ. За тях е обособен департамент „Конкурсни програми“ с екип от висококвалифицирани преподаватели.

За успешната подготовка на младежите се ръководим от няколко основни положения:

 • усвояване на утвърдените форми на изпитване – писане на тема и есе, решаване на тестове и задачи;
 • проверка на входното ниво и обстоен анализ на показаните знания;
 • актуализиране на учебния материал, обхванат в конспектите, независимо от училищните знания;
 • редовни домашни задания, проверки на усвоеното и рецензиране на писмените работи;
 • провеждане на тренировъчни изпити;
 • запознаване на курсистите с актуалната система за оценяване и напътствия от проверяващ кандидатстудентските работи и университетски преподавател преди самите изпити.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В ГРУПИ

В група могат да се включат до 12 курсисти. Учебният график е съобразен със смените в училище. Провеждат се занятия в събота и неделя.

Предлагаме и обучение в екип до 3ма човека. Графикът уточнявате предварително с преподавателя.

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Уроци по 90 минути седмично (или два пъти по 90 минути) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Eдногодишно обучение

– от м. 10 до м. 07 за ученици от 12 клас.

9

Двугодишно обучение - кандидат-студенти

– от м. 10 до м. 06 на първата учебна година (11 клас);
– лятна ваканция;
– от м. 10 до м. 07 на втората учебна година (12 клас).

УЧЕБНИЦИ

9

Изборът на учебник

За успешно представяне на нашите курсисти, в образователен център „Интерлогос“ използваме само гарантирани източници на информация – одобрените от МОН учебници. Подбираме тези, които най-пълно удовлетворяват изискванията на висшите училища.

За трайно усвояване и осмисляне на преподавания материал, учебниците по отделните предмети се допълват с лекционни курсове и специализирани тренинги, разработени по методика на нашия екип.

9

Получаване на учебници

Учебните помагала са безплатни за курсистите и се получават при записване и внасяне на таксата за съответния курс.

С разработените учебни системи ще се запознаете в офиса на образователен център „Интерлогос“.

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Определяща за приема във ВУЗ е отличната подготовка. Но не е за подценяване и детайлното комплектоване и попълване на необходимата документация.

Във Ваша помощ ние поддържаме актуална информация за:

 • профила и приема на висшите училища у нас;
 • необходимия бал за класиране при отделните специалности;
 • сроковете за кандидатстване;
 • нужния комплект документи;
 • бакалавърските и магистърски програми в учебни заведения в Европа.

В офиса на образователния център ще получите

 • професионална кариерна консултация;
 • напътствия за подготовка на документите (мотивационно писмо, академична справка и т. н.);
 • указания за попълване на формулярите.

ЗАПИСВАНЕ

За да се запишете за нашите кандидатстудентски курсове, елате в офиса ни. След изясняване на направлението, продължителността и условията на обучението, получавате индивидуална оферта. За да се запишете, е необходимо писмено потвърждение от родителя и саморъчно попълнена декларация за записване.

Записването за новата учебна година започва:
– от август за учениците в 12 клас и от август или януари за учениците от 11 клас.

Моля, преди първото си идване, да запазите час по телефона, за да си спестите чакането.