Курсове по английски език за кандидат-студенти

Програма “Западни езици за кандидатстване и матура”

Изпитът по английски език във всички ВУЗ в страната осигурява достъп до атрактивни специалности от хуманитарната и икономическата сфера. Неговото успешно полагане изисква високо ниво на владеене на лексикалния и граматически езиков материал, умения за изразяване, за предаване и създаване на авторски текст.

ЦЕЛИ

 • подготовка за избираема матура;
 • подготовка за изпит в СУ, УНСС и всички висши учебни заведения в страната.

ОРГАНИЗАЦИЯ

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • всяко занятие започва с изпитване на предадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени тренинг изпити, които целят определяне на моментното ниво на знания. Всяка писмена работа се анализира подробно за ученика с поствяне на конкретни препоръки за отстраняване на допуснатите грешки. Изпитите са предвидени по график във време извън основните занятия за целогодишните програми и накрая на обучението за ускорените;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кандидатстудентската кампания.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсовете се водят по учебници, препоръчани в конспектите на университетите и програмата за матура, одобрени от МОН и съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с материали от оригинални издания на съответния език и мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Учебният материал е разпределен в последователни теми съобразно компонентите на матурата и изпитните формати на водещите университети в страната.

Основен акцент пада върху:

 • упражнения върху компонентите на изпитите и формиране на уменията, необходими за тяхното най-успешно усвояване; запознаване с критериите за оценяването им;
 • преговор на граматиката в дяловете фонетика, морфология, синатксис, стилистика, работа върху множество примерни варианти на граматически упражнения;
 • подобряване на правописа и разширяване на лексикалния запас на учениците;
 • усвояване на техники за четене с разбиране и слушане с разбиране и работа с варианти на примерни текстове;
 • обучение за писане на собствен текст (есе);
 • тренинги за работа за време с тестови варианти и в изпитна ситуация;
 • откриване и отстраняване на индивидуалните пропуски и трудности за всеки ученик.

ИЗПИТВАНЕ

Методическите форми на контрол зависят от изпитния формат, към който е насочен курсът:

 • за матура – изпитване с приемрни тестове, включващи компонентите на държавния зрелостен изпит;
 • за СУ и УНСС – изпитване чрез примерни варианти на кандидат-студентски изпит;
 • комбиниран вариант на обучението предвижда редуване на изпитните формати.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на учебните компоненти.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до

 • програма “Нещо повече от курса”;
 • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предваритална консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания за специалности в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните Ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции