Кариерно ориентиране

  • Ранно кариерно ориентиране – за ученици от 5-7 клас и Кариерно ориентиране за ученици от 11-12 клас.
  • Сертифициран кариерен консултант провежда подробен разговор с ученика (80 мин) , след което му предоставя възможност да полълни онлайн въпросник с индивидуален код.
  • Резултатите от теста се оформят в индивидуален доклад на неговите умения, качества, нагласи за развитие, приоритетни области за бъдещо развитие.
  • Резултатите от проведения тест се коментират и анализират във втора среща, като клиентът получава и доклада в писмен вид.
  • Тестовете са много полезни при избор на училище в гимназиален етап и при насочването към професионална област след завършване на гимназия (и избор на предмети за кандидатстване).

Кариерното ориентиране дава лесно и бързо отговор на въпросите “Какво мога да правя най-добре?” и “А сега накъде?”, които всички ученици си задават в определени моменти от обучението си.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции

Уважаеми клиенти,

от 25.07.2022г. Ви очакваме на нов адрес! Заповядайте на бул. "Цар Борис III", N21, ет.1. (входът на сградата е в локалното платно на булеварда между кръстовищата на бул."Академик Иван Евстатиев Гешов" и ул."Софийски герой").