Мотивационна подкрепа

Кариерният консултант на „Интерлогос“ провежда курс „Мотивация за учене, планиране на учебния процес и организация на времето“
Курсът се провежда три пъти годишно:

 • Октомври – записвания до 30 септември
 • Януари – записвания до 31 декември
 • Април – записвания до 30 март

Датите на провеждане на модулите се уговарят с участниците в групата, като началният час е съобразен с техните учебни ангажименти в „Интерлогос”. Занятията се провеждат в събота и неделя.

Програма на курса

Модул 1: Защо уча

2 астрономически часа

 • Мотивация за учене
 • Как да разберем какво ни тласка напред
 • Как да задържим мотивацията за учене

Модул 2: Кога да уча

2 астрономически часа

 • Планиране на учебния процес
 • Поставяне на приоритети
 • Организиране на времето

Модул 3: Как да уча

3 занятия по 2 астрономически часа.

 • Практически техники за ефективно учене

Безплатна лекция

Безплатна лекция „Мотовация и техника на учене“ за учениците във всеки курс, която:

 • да подпомогне организацията на времето и работният им график;
 • да насочи към ефективни техники за запомняне на информация и ефективно учене;
 • да посочи възможни решения в кризисни моменти и ситуации от напрегнатата подготовка;

Цена за присъствие и участие

 • Един Модул – 35 лв
 • Два Модула – 65 лв
 • Три Модула (Пълен курс) – 85 лв

Кога се провежда курсът

Курсът се провежда три пъти годишно:

 • Октомври – записвания до 30 септември
 • Януари – записвания до 31 декември
 • Април – записвания до 30 март

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции