Курс по Математика

Организация

  • 60 часа по 60 мин. + 5 пробни матури (по 90 мин.);
  • работа в малки групи до 10 ученици;
  • пробни матури в допълнително време.

Курсът включва

  • подробно преподаване на теорията, заложена в програмата на МОН;
  • решаване на задачи с избираем отговор;
  • решаване на задачи със свободен отговор и писане на обосновка;
  • регулярни тренинги в решаване на тестове и разписване на задачи;
  • писмено изпитване в час;
  • проверка и оценка на домашни работи;
  • обратна връзка в електронен дневник;

График: събота/ вторник

Обучение за матура в 10 клас провеждаме и като индивидуална подготовка – 60/90 мин.седмично

Можете да се доверите на опитния екип на ОЦ „Интерлогос“,който готви ученици за конкурсни изпити от 2008г. За нас матурата в 10 клас е логичен елемент от обучението в горен курс и дава възможност на учениците да проверят нивото си на подготовка преди финалния етап на гимназиалното обучение. Детайлното преподаване и регулярния контрол на знанията Ви гарантират най-добрите условия за отлично представяне!

Учебни материали

Учениците получават готови учебни материали!

Ще получите 5 % отстъпка на всеки предмет за записване на курсовете БЕЛ и математика!
Потърсете повече информация за графика и ценова оферта в нашия офис!

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции