Курсове за матура

За получаване на по-подробна информация относно програмите на обучението за държавен зрелостен изпит, обърнете се към офис-мениджъра!
Матурата е не само задължителен етап от гимназиалната степен, но и път за влизане в някои специалности на всички ВУЗ в България!

Предмети

Български език и литература
Философия
Чужди езици
Математика
География и икономика
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда

Записване

 • За ученици в 12 клас – от месец август на всяка учебна година.
 • За ученици в 11 клас – от месец август или от месец януари на всяка учебна година.

При първо посещение за обща информация препоръчваме предварително запазване на час по телефона, за да не се налага изчакване!

За успешната подготовка на младежите се ръководим от няколко основни положения

 • усвояване на утвърдените форми на изпитване – писане на тема и есе, решаване на тестове и задачи
 • проверка на входното ниво и обстоен анализ на показаните знания
 • актуализиране на учебния материал, обхванат в конспектите, независимо от училищните знания
 • редовни домашни задания, проверки на усвоеното и рецензиране на писмените работи
 • провеждане на тренировъчни изпити
 • запознаване на курсистите с актуалната система за оценяване и напътствия от проверяващ кандидатстудентските работи и университетски преподавател преди самите изпити

Кандидатстудентски курсове в групи

В група могат да се включат до 12 курсисти. Учебният график е съобразен със смените в училище. Провеждат се занятия в събота и неделя.
Предлагаме и обучение в екип до 3ма човека. Графикът уточнявате предварително с преподавателя.

Индивидуални уроци

Уроци по 90 минути седмично (или два пъти по 90 минути) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

Продължителност на обучението

Eдногодишно обучение

 • от месец октомври до месец юли за ученици от 12 клас.

Двугодишно обучение – кандидат-студенти

 • от месец октомври до месец юни на първата учебна година от 11 клас
 • лятна ваканция;
 • от месец октомври до месец юли на втората учебна година от 12 клас

Ускорени курсове

 • тримесечни курсове в първия и втория учебен срок на всяка учебна година

Текущите ваканции (зимна и пролетна) се използват за тренинг към курсовете.
Конкретният график на обучение по седмици се фиксира в началото на всеки период в зависимост от датите на конкурсните изпити.
Работният график на всеки курс се организира в астрономически часове.
За актуална информация за налични курсове можете да се обърнете към офис-мениджъра!

Учебници

Изборът на учебник

Преподаването на учебен материал, който има особено значение за развитието на нашите клиенти, е изключително отговорно и трябва да се позовава на утвърдени източници. Това отношение към прецизността на подготовката в образователния център предполага работа единствено с одобрени от МОН, официални учебници. За езиково обучение се използват единствено лицензирани учебни системи с доказана ефективност.

Традиционният висок стил на създаване на учебната литература налага допълването ѝ с лекционен курс и варианти за тренинг, осигурени по единна за всеки предмет методика от преподавателския екип на центъра.

Изборът на учебен комплект за всяко направление е съобразен с всички изисквания на МОН за полагане на зрелостен изпит.

Получаване на учебници

Учебните материали се осигуряват безплатно за обучаемите от образователния център при записване и заплащане на определен курс.
При едновременна подготовка на матура и кандидатстване със съответния предмет учебните материали съвпадат почти цялостно.
Конкретни варианти на учебни системи можете да видите при посещение в офиса на образователния център.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции