Курсове по биология за матура

Избираемата „втора“ матура по математика е балообразуваща за много специалности в българските университети. Отличната подготовка е задължителна, за да продължите успешно обучението си във висше училище!

Цели

Учебни материали

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

Организация

  • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
  • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
  • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
  • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
  • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система и точков вариант;
  • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график, във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
  • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди матурата;

Преподаване

Изпитване

Методическите форми на контрол са съобразени с формата на матурата:

Необходими материали

Допълнителни услуги

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до:

  • програма „Нещо повече от курса“;
  • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции