Курсове по немски език за матура

Програма „Немски език за матура“

ЦЕЛИ

Курсът за подготовка за полагане на ДЗИ (матура) по немски език цели да даде на нашите ученици възможно най-пълната подготовка, с която те да успеят да получат и своя заслужен висок резултат. Нивото, на което се провежда матурата, е Б2 според ОЕЕР (Общоевропейска езикова рамка). В този смисъл обучението е насочено към граматическа и лексикална подготовка на писмените изяви на учениците на това високо равнище. Опитът и високият професионализъм на преподавателите подпомагат постигането на тази значима цел.

Резултатите от матура по западен език могат да се използват за вход в някои от най-търсените специалности на българските университети, което превръща нашата работа в особено важна стъпка по пътя към висшето образование на учениците от 11 и 12 клас.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Курсът за матура е организиран в 100 часа по 60 мин., които се провеждат от м. октовмри до м. май на съответната учебна година. Нашите ученици са ангажирани веднъж седмично по 4 часа В допълнително време правят своите пробни матури по уговорен график.

Обучението преминава в малки групи от 5 до най-много 10 ученици.

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсистите получават на място предварително подготвени от преподавателите учебни материали за всяко занятие, които включват теория и задачи и тестове за упражнение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Преподаване

Същност

 • Курсът представлява подробен преглед на граматичния материал на ниво Б2 в рамките на първия учебен срок с предвидени упражнения, тестове и практически задачи.
 • В рамките на втория учебен срок работата е фокусирана върху решаване на конкретни изпитни формати с подробни разяснения на особеностите на типовете задачи, тренинги, контролирана работа съвместно с учителя и самостоятелна работа.
 • Занятията от първия и втория учебен срок задължително включват писмена домашна работа, която се проверява и оценява.
 • Специален акцент в подготовката е създаването на собствен текст / писането на есе като последна част от изпитния формат, която формира 35% от оценката и трябва да бъде овладяна възможно най-добре.

Преподаватели

 • Всички преподаватели по език в „Интерлогос” са филолози с дългогодишен опит и доказани педагогически умения за предаване на сложния езиков материал, развиване на уменията за писане на есе и качествена проверка и оценка на писмените работи на курсистите.
 • Обучението се провежда в дух на приятелство и взаимно доверие и уважение.
9

Формат на изпита

Форматът на ДЗИ включва:

1. тестова част, състояща се от следните компоненти:

 • Слушане с разбиране
 • Четене с разбиране (затворен тест и допълване на изречения)
 • Трансформация на изречения

2. Създаване на текст по зададена тема (отговор на въпрос, писане на имейл, описание на човек, коментар на граждански/морален казус и др.)

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

Учениците трябва да имат:

 • лични пособия за писане;
 • папки за подреждане на материали;
 • цветни текст маркери.

Получават подробни инструкции за работа по време на занятията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всички курсисти на „Интерлогос” имат включена в офертата за обучение

 • безплатна консултация за избор и подреждане на желани специалности при кандидатстване в български университети.
 • безплатно присъствие на мотивационна лекция за култура на учене и организация на времето.

Важно!!!
Обучение за матура по език може да се провежда и в индивидуални уроци. Графикът се определя съобразно Вашето желание и възможности, Вие избирате броя часове (не по-малко от 90 мин. седмично за добра ефективност).
Ще постигнете успех, записвайки този курс, ако владеете езика най-малко на ниво Б1.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

Подготовката за ДЗИ (матура) се предлага както в група, така и като индивидуално обучение. Оферта за конкретната учебна година можете да получите от нашия офис!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции