Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК за СТУДЕНТИ и ВЪЗРАСТНИ

Начало: 1-во и 15-то число на всеки месец.

  • Обучение в малка група;
  • Осигурени учебни материали;
  • Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
  • Запознаване с критериите за оценка;
  • Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
  • 60 астрономически часа за работа с преподавател;
  • 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
  • Безплатен тест за определяне на нивото – всеки вторник в 10:00 и 18:30 ч. с предварително записване.