Курсове по чужди езици

 • Английски език
 • Испански език
 • Немски език
 • Френски език

Цели

Курсът за подготовка за полагане на ДЗИ (матура) по чужд език цели да даде на нашите ученици възможно най-пълната подготовка, с която те да успеят да получат и своя заслужен висок резултат. Нивото, на което се провежда матурата, е Б2 според ОЕЕР (Общоевропейска езикова рамка). В този смисъл обучението е насочено към граматическа и лексикална подготовка на писмените изяви на учениците на това високо равнище. Опитът и високият професионализъм на преподавателите подпомагат постигането на тази значима цел.

Резултатите от матура по западен език могат да се използват за вход в някои от най-търсените специалности на българските университети, което превръща нашата работа в особено важна стъпка по пътя към висшето образование на учениците от 11 и 12 клас.

Учебни материали

Курсистите получават на място предварително подготвени от преподавателите учебни материали за всяко занятие, които включват теория и задачи и тестове за упражнение.

Организация

Курсът за матура е организиран в 100 часа по 60 мин., които се провеждат от м. октовмри до м. май на съответната учебна година. Нашите ученици са ангажирани веднъж седмично по 4 часа В допълнително време правят своите пробни матури по уговорен график.

Обучението преминава в малки групи от 5 до най-много 10 ученици.

Преподаване

 • Курсът представлява подробен преглед на граматичния материал на ниво Б2 в рамките на първия учебен срок с предвидени упражнения, тестове и практически задачи.
 • В рамките на втория учебен срок работата е фокусирана върху решаване на конкретни изпитни формати с подробни разяснения на особеностите на типовете задачи, тренинги, контролирана работа съвместно с учителя и самостоятелна работа.
 • Занятията от първия и втория учебен срок задължително включват писмена домашна работа, която се проверява и оценява.
 • Специален акцент в подготовката е създаването на собствен текст / писането на есе като последна част от изпитния формат, която формира 35% от оценката и трябва да бъде овладяна възможно най-добре.

Преподаватели

 • Всички преподаватели по език в „Интерлогос” са филолози с дългогодишен опит и доказани педагогически умения за предаване на сложния езиков материал, развиване на уменията за писане на есе и качествена проверка и оценка на писмените работи на курсистите.
 • Обучението се провежда в дух на приятелство и взаимно доверие и уважение.

Важно!

При невъзможност за присъствено обучение поради епидемичната обстановка в страната курсът преминава в оналйн вариант без промяна на графика и продължителността на обучението!

Формат на изпита

Форматът на ДЗИ включва:

1. тестова част, състояща се от следните компоненти:

 • Слушане с разбиране
 • Четене с разбиране (затворен тест и допълване на изречения)
 • Трансформация на изречения

2. Създаване на текст по зададена тема (отговор на въпрос, писане на имейл, описание на човек, коментар на граждански/морален казус и др.)

Необходими материали

 • лични пособия за писане;
 • папки за подреждане на материали;
 • цветни текст маркери.

Получават подробни инструкции за работа по време на занятията.

Допълнителни услуги

Всички курсисти на „Интерлогос” имат включена в офертата за обучение

 • безплатна консултация за избор и подреждане на желани специалности при кандидатстване в български университети.
 • безплатно присъствие на мотивационна лекция за култура на учене и организация на времето.

Онлайн версия на курса

За всички вас, които предпочитате неприсъствен вариант на обучение, предлагаме оригиналните курсове на „Интерлогос“ в онлайн версия в реално време с преподавател и активна работа по нашата програма.
Без присъствие в работния ни офис ще получите:

 • същото учебно време като присъствения курс;подробно преподаване на предвидения материал;
 • изпращане на материали за самоподготовка;
 • изпитване в час ;
 • задаване и проверка на домашни работи;
 • пробни изпити.

Повече информация за графика на провеждане, използваните платформи и процеса на работа можете да получите на нашия дежурен телефон или като ни пишете чрез формата в сайта!
Очакваме Ви!

Индивидуални уроци

Обучение за матура по език може да се провежда и в индивидуални уроци. Графикът се определя съобразно Вашето желание и възможности, Вие избирате броя часове (не по-малко от 90 мин. седмично за добра ефективност).
Ще постигнете успех, записвайки този курс, ако владеете езика най-малко на ниво Б1.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции