Програма „Помощ за училище“

За да се справят с материала в училище, за да получат оценките, които заслужават, за да повишат трайно нивото на знанията си по всички учебни предмети, за всички ученици от 5 до 12 клас образователен център „Интерлогос” предлага индивидуални уроци по:

Български език и литература
Математика
История
География и икономика
Химия и опазване на околната среда
Биология и здравно образование
Английски език
Немски език

Програмата включва

  • използване на учебниците от училище и спазване на ритъма на преподаване в училище;
  • помощ при изпълнение на домашните работи, подготовка за класни и контролни;
  • взимане на брой часове, необходими за решаването на конкретен проблем или целогодишно обучение;
  • индивидуална работа с всеки ученик.

Индивидуални уроци

За записване и въпроси можете да се обърнете към мениджър!Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;

Свържете се
с нас
за индивидуална среща

Напред