Програма “Помощ за училище”

Програма

За да се справят с материала в училище, за да получат оценките, които заслужават, за да повишат трайно нивото на знанията си по всички учебни предмети, за всички ученици от 5 до 12 клас образователен център „Интерлогос” предлага индивидуални уроци по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • История
 • География
 • Химия
 • Биология
 • Английски взик
 • Немски език

Програмата включва

 • използване на учебниците от училище и спазване на ритъма на преподаване в училище;
 • помощ при изпълнение на домашните работи, подготовка за класни и контролни;
 • взимане на брой часове, необходими за решаването на конкретен проблем или целогодишно обучение;
 • индивидуална работа с всеки ученик.

За записване и въпроси можете да се обърнете към мениджър!