ЧЗВ

Колко часа ще вземем за целия курс?
  • Всички курсове за кандидатстване в „Интерлогос” са целогодишни. Провеждат се веднъж седмично. Подготовката за матура се провежда в 90 астрономически часа, за кандидатстване след 12 клас в 140. Обучението на учениците от 7 клас продължава 100 астрономически часа.
  • За всички курсове са предвидени 10 пробни  тренинг изпита по предмет, които добавят към курса още 50 астрономически часа, които са напълно безплатни.
  • Единствено ускорените курсове са по-кратки и се провеждат за 60 астрономически часа. Към тях се провеждат 5 пробни изпита.
    Езиковите курсове за всички нива се провеждат в 75 астрономически часа.
До кога продължава обучението?
Обучението за кандидатстване по всички предмети след 7 и 12 клас и за матура  продължава до седмицата преди конкурсните изпити. По този начин в най-напрегнатите моменти на финала на кампанията учениците работят с подкрепата на преподавател, могат да зададат всичките си въпроси и да направят нужния брой тренинги.
Ще бъдем ли подготвени за предварителните изпити в университетите?
Предварителните изпити в българските ВУЗ  обикновено се провеждат през м.април. В този срок успяваме да преподадем целия материал, за да можете да получите максимално висока оценка. Нека не забравяме обаче, че явяването на реалните изпити е задължително, затова курсът продължава до тях с преговор, обобщения и тренинги.
Какви преподаватели водят курсовете?
Курсовете в „Интерлогос” се водят от преподаватели, специалисти в своята област, с дългогодишен опит в подготовка за кандидатстване или езиковото обучение. Една част от екипа работи в системата на средното образование, а друга развива своята преподавателска кариера в образователния център.
По какви учебници се води обучението и влизат ли в цената?
Обучението в „Интерлогос” се основава на официално издадени учебни помагала, одобрени от МОН и подходящи за нивото и целта на съответния курс. Към тях се използва разработен от преподавателите по всеки предемет лекционен курс, съчетан с мултимедийни материали.  Всички учебни материали са включени в цената на обучение.
В коя група да се запиша, ако ще държа матура по един предемет и ще кандидатствам с него?
В този случай ще Ви предложим кандидат-студентски курс, в рамкте на който едновременно ще се подготвите за матура и за кандидатстване. Не е необходимо да посещавате два курса.
Колко са големи групите?
Групите в „Интерлогос” са съобразени с желанието за индивидуален подход към успеваемостта на всеки ученик, но и със стремежа към конкуретна среда за развитие на уменията. Броят на курсисти в група варира от 4 до 10.
Кога се провеждат курсовете?
Графикът на обучението в „Интерлогос” е много мобилен и дава възможност за посещения през работната седмица, както и в събота и неделя. Достатъчно е да съобщите на мениджъра удобните за вас дни и часове и ще направим всичко възможно да посещавате група в най-подходящото за вас време.
Каква е успеваемостта на обучението?
Въпреки условния характер на тези величина, с гордост можем да кажем, че всички наши кандидат-студенти са вече  студенти, а резултатите от матурите дават процент на успеваемост над 5,25 над 70%. Учениците от 7 клас продължават успешно своята гимназиална степен  в елитните гимназии на Столицата.