Курсове за матура

ПРЕДМЕТИ

За получаване на по-подробна информация относно програмите на обучението за държавен зрелостен изпит, обърнете се към офис-мениджъра!

Матурата е не само задължителен етап от гимназиалната степен, но и път за влизане в някои специалности на всички ВУЗ в България!

Подготовката за държавен зрелостен изпит е част от департамент “Конкурсни програми” на образователен център “Интерлогос”. В нея са заложени основните принципи:

  • задължително входно ниво и специализирана оценка на стартовите знания;
  • запознаване с формата на матурата и спецификите на решаване на тест с отворени и избирателни отговори;
  • подробно преподаване на целия учебен материал, заложен в държавните изисквания за полагане на изпита без оглед на знанията от училище;
  • регулярно изпитване в хода на обучението и отработване на тестовите и компонентите за развиване на въпрос/ свързан текст; подробни рецензии;
  • писмени домашни работи след всяко занятие;
  • тренинг изпити

ГРУПИ

Кандидат-студентите се обучават в групи до 12 души. Посещенията са по определен график в рамките на работната седмица в смяна, противоположна на обучението в училище, или в събота и неделя.

Индивидуалното обучение представлява работа в група до 3 души. Посещенията се договарят с преподавателя при началото на подготовката.

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Eдногодишно обучение

– от м.10 до м. 06 за ученици (12 кл.)

9

Двугодишно обучение - кандидат-студенти

– от м. 10 до м. 06 на първата учебна година (11 клас)
– лятна ваканция
– от м. 10 до м. 06 на втората учебна година (12 клас)

9

Ускорени курсове

– тримесечни курсове в първия и втория учебен срок на всяка учебна година

Текущите ваканции (зимна и пролетна) се използват за тренинг към курсовете.

Конкретният график на обучение по седмици се фиксира в началото на всеки период в зависимост от датите на конкурсните изпити.

Работният график на всеки курс се организира в астрономически часове.

За актуална информация за налични курсове можете да се обърнете към офис-мениджъра!

УЧЕБНИЦИ

9

Изборът на учебник

Преподаването на учебен материал, който има особено значение за развитието на нашите клиенти, е изключително отговорно и трябва да се позовава на утвърдени източници. Това отношение към прецизността на подготовката в образователния център предполага работа единствено с одобрени от МОН, официални учебници. За езиково обучение се използват единствено лицензирани учебни системи с доказана ефективност.

Традиционният висок стил на създаване на учебната литература налага допълването ѝ с лекционен курс и варианти за тренинг, осигурени по единна за всеки предмет методика от преподавателския екип на центъра.

Изборът на учебен комплект за всяко направление е съобразен с всички изисквания на МОН за полагане на зрелостен изпит.

9

Получаване на учебници

Учебните материали се осигуряват безплатно за обучаемите от образователния център при записване и заплащане на определен курс.

При едновременна подготовка на матура и кандидатстване със съответния предмет учебните материали съвпадат почти цялостно.

Конкретни варианти на учебни системи можете да видите при посещение в офиса на образователния център.

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

В образователния център можете да получите подробна информация за сроковете на избор на втора матура и комбинацията от предмети при задължителна матура, избирателна и кандидатстване в български ВУЗ.

ЗАПИСВАНЕ

За ученици в 12 клас – от м. 08 на всяка учебна година.

За ученици в 11 клас – от м. 08 или от м. 01 на всяка учебна година.

При първо посещение за обща информация препоръчваме предварително запазване на час по телефона, за да не се налага изчакване!