Курсове за матура

ПРЕДМЕТИ

За получаване на по-подробна информация относно програмите на обучението за държавен зрелостен изпит, обърнете се към офис-мениджъра!

Матурата е не само задължителен етап от гимназиалната степен, но и път за влизане в някои специалности на всички ВУЗ в България!

Подготовката за държавен зрелостен изпит е част от департамент “Конкурсни програми” на образователен център “Интерлогос”. В нея са заложени основните принципи:
  • задължително входно ниво и специализирана оценка на стартовите знания;
  • запознаване с формата на матурата и спецификите на решаване на тест с отворени и избирателни отговори;
  • подробно преподаване на целия учебен материал, заложен в държавните изисквания за полагане на изпита без оглед на знанията от училище;
  • регулярно изпитване в хода на обучението и отработване на тестовите и компонентите за развиване на въпрос/ свързан текст; подробни рецензии;
  • писмени домашни работи след всяко занятие;
  • тренинг изпити

ГРУПИ

Кандидат-студентите се обучават в групи до 12 души. Посещенията са по определен график в рамките на работната седмица в смяна, противоположна на обучението в училище, или в събота и неделя.

Индивидуалното обучение представлява работа в група до 3 души. Посещенията се договарят с преподавателя при началото на подготовката.

ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Eдногодишно обучение

– от м.10 до м. 06 за ученици (12 кл.)
9

Двугодишно обучение - кандидат-студенти

– от м. 10 до м. 06 на първата учебна година (11 клас)
– лятна ваканция
– от м. 10 до м. 06 на втората учебна година (12 клас)
9

Ускорени курсове

– тримесечни курсове в първия и втория учебен срок на всяка учебна година
Текущите ваканции (зимна и пролетна) се използват за тренинг към курсовете.

Конкретният график на обучение по седмици се фиксира в началото на всеки период в зависимост от датите на конкурсните изпити.

Работният график на всеки курс се организира в астрономически часове.

За актуална информация за налични курсове можете да се обърнете към офис-мениджъра!

УЧЕБНИЦИ

9

Изборът на учебник

Преподаването на учебен материал, който има особено значение за развитието на нашите клиенти, е изключително отговорно и трябва да се позовава на утвърдени източници. Това отношение към прецизността на подготовката в образователния център предполага работа единствено с одобрени от МОН, официални учебници. За езиково обучение се използват единствено лицензирани учебни системи с доказана ефективност.

Традиционният висок стил на създаване на учебната литература налага допълването ѝ с лекционен курс и варианти за тренинг, осигурени по единна за всеки предмет методика от преподавателския екип на центъра.

Изборът на учебен комплект за всяко направление е съобразен с всички изисквания на МОН за полагане на зрелостен изпит.

9

Получаване на учебници

Учебните материали се осигуряват безплатно за обучаемите от образователния център при записване и заплащане на определен курс.

При едновременна подготовка на матура и кандидатстване със съответния предмет учебните материали съвпадат почти цялостно.

Конкретни варианти на учебни системи можете да видите при посещение в офиса на образователния център.

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

В образователния център можете да получите подробна информация за сроковете на избор на втора матура и комбинацията от предмети при задължителна матура, избирателна и кандидатстване в български ВУЗ.

ЗАПИСВАНЕ

За ученици в 12 клас – от м. 08 на всяка учебна година.

За ученици в 11 клас – от м. 08 или от м. 01 на всяка учебна година.

При първо посещение за обща информация препоръчваме предварително запазване на час по телефона, за да не се налага изчакване!

Записване за учебна година 2023/2024 от 20.06. до 20.09

1. Свържете се е с нас чрез формата за контакт, ФБ страницата на „Интерлогос“ или по вайбър на тел.0887 602212; 2. Ще получите оферта за търсения от Вас курс или обучение и форма за избор на график и запазване на място; 3. Ще съставим за Вас декларация за записване, която можете да получите онлайн или намясто в нашия офис.
До скоро!