Български език на чужденци

  • обучение по български език за чужденци от ниво А1 (начинаещи) до С2 (професионално владеене на езика) според Европейската референтна езикова рамка;
  • контактни езици английски, немски и руски;
  • подготовка за изпити за сертфикати по български език (за получаване на българско гражданство, за следване в университет, за работа в България);
  • разговорно и писмено овладяване на езика;
  • обучение по утвърдени учебни системи по български език като чужд с квалифициран преподавател филолог;
  • курсове (групи от 3-6 души) и индивидуални уроци в удобно време за клиента;

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции