Български език на чужденци

  • обучение по български език за чужденци от ниво А1 (начинаещи) до С2 (професионално владеене на езика) според Европейската референтна езикова рамка;
  • контактни езици английски, немски и руски;
  • подготовка за изпити за сертфикати по български език (за получаване на българско гражданство, за следване в университет, за работа в България);
  • разговорно и писмено овладяване на езика;
  • обучение по утвърдени учебни системи по български език като чужд с квалифициран преподавател филолог;
  • курсове (групи от 3-6 души) и индивидуални уроци в удобно време за клиента;

Индивидуални уроци

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;

Bulgarian as foreign language autumn courses

A1 (beginners) group

September – Monday / Thursday
18:00 – 19:30
60 working hours
language of use – english
Subscribe to 15.09.2023
Start at 25.09.2023
750 BGN

A2 (pre-intermediate) group

September – Thuesday / Thursday
18:00 – 19:30
60 working hours
language of use – english
Subscribe to 15.09.2023
Start at 25.09.2023
750 BGN

B1 (intermediate) group

September – Thuesday / Thursday
18:00 – 19:30
60 working hours
language of use – english
Subscribe to 15.09.2023
Start at 25.09.2023
800 BGN

B2 (upper-intermediate) group

September – Thuesday / Thursday
18:00 – 19:30
60 working hours
language of use – english
Subscribe to 15.09.2023
Start at 25.09.2023
800 BGN

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции