Езикови курсове

Индивидуални езикови курсове

Немски език
Френски език

Групови езикови курсове

Английски език
Немски език
Френски език

Корпоративни езикови курсове

Английски език
Немски език

Езикови курсове за сертификати

FCE, CAE

За успешната подготовка на курсистите се ръководим от няколко основни положения

Обучението по чужди езици на ученици и възрастни е част от департамент „Езиково обучение“ на образователен център„Интерлогос“.

  • задължителен входящ тест за определяне на ниво
  • работа с утвърдени учебни системи и издателства
  • подробно представяне на граматичния и лексикален материал
  • използване на специализирана граматика към всяко ниво, незивисимо дали учебната ситема го включва
  • регулярно изпитване в хода на обучението и финален тест
  • възможност за директно презаписване в следващо ниво

Кандидатстудентски курсове в групи

Курсистите се обучават в групи до 10 души.
Възможен е избор на индивидуални програми и консултирана бройка при корпоративни договори.

Индивидуални уроци

Уроци по 90 мин. седмично (или два пъти по 90 мин.) за индивидуална работа с учител. Могат да се ползват и като допълнение към работата в курсовете.

Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

  • постоянен седмичен график;
  • индивидуална работа с преподавател;
  • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
  • задаване и проверка на домашни работи;

Продължителност на обучението

Определя се от нивото и конфигурацията на часовете (125 на ниво).

Записване

Записването за езиков курс е възможно в продължение на цялата година.
Информация за предстоящи курсове можете да получите от офис-мениджъра!

Учебници

Използваните са всяко ниво учебни материали се закупуват от офиса на фирмата по представена ценова оферта.

Получаване на учебници

Учебните помагала са безплатни за курсистите и се получават при записване и внасяне на таксата за съответния курс.
С разработените учебни системи ще се запознаете в офиса на образователен център „Интерлогос“.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции