Курсове по математика за кандидат-студенти

Изпитът по математика във всички ВУЗ в страната е свързан с кандидатстването в основни специалности от сферата на икономиката, информатиката и технологиите. Неговото успешно полагане се основава на комбинация от знания и умения за тяхната практическа употреба в различни изпитни формати.

Цели

Учебни материали

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

Организация

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди кампанията;

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно конспектите на висшите учебни заведения и програмата за матура.
Програмата включва преподаване на теоретичния материал по алгебра и анализ, геометрия и стереометрия, включен в програмата за матура и изпитните конспекти на висшите училища. Основно звено в работата е показното решаване на типови задачи с участието на учениците, което дава възможност за овладяване на основните математически принципи. Значима част от работата са инструкциите за писмено подреждане на решението на задача, както и коментарът на варианти на решения на една и съща задача. Акцент се поставя и върху решаването на тестови задачи от отворен и затворен тип.

Изпитване

Методическите форми на контрол зависят от изпитния формат, към който е насочен курсът. Изпитването в рамките на занятието е изцяло писмено, върху типови задачи от вече преподаден материал.

Необходими материали

 • литературните произведения от програмата за 11 и 12 клас;
 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

Допълнителни услуги

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до:

 • програма „Нещо повече от курса“;
 • консултация за попълване на документи за кандидатстване.

За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис-мениджъра относно висшите училища и водещите желания на курсистите за специалностите в тях! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции