Курсове по български език и литература за матура

Програма “Български език и литература за матура”

Матурата по български език и литература е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид.

ЦЕЛИ

 • вникване в ситематиката на решаване на тест с отворени и затворени отговори;
 • запознаване с модели за създаване на свободен текст по цитат от литературно произведение;
 • придобиване на висока езикова и литературна компетентност.

ОРГАНИЗАЦИЯ

 • всеки курс започва с входящ тест, целящ определяне на нивото на ученика;
 • обучението се провежда по определен график, включващ четири астрономически часа за работа на седмица при групово и три астрономически часа при индивидуално обучение;
 • предвиждат се три допълнителни бонус часа на месец за всеки ученик при конкретни трудности в усвояването на материала;
 • всяко занятие започва с изпитване на преподадения на предходното материал – писмено или устно;
 • след всяко занятие учениците имат ангажимент да научат преподадения материал и да подготвят за следващото писмена домашна работа, която се рецензира и получава оценка по шестобалната система и точков вариант;
 • на определени етапи от подготовката се провеждат писмени и устни изпити, които целят определяне на моментното ниво на подготовка; Всяка изпитна работа се анализира подробно за ученика с поставяне на конкретни препоръки за отстраняване на допусканите грешки. Изпитите са предвидени по график, във време извън основните занятия за едногодишните програми, в рамките на занятията за двугодишните програми и на края на обучението при ускорените програми;
 • обучението завършва с три пробни тренинг изпита непосредствено преди матурата;

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОН, съобразени с изискванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Основните учебници се комбинират с лекционен курс и мултимедийно обучение.

СЪЩНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

9

Преподаване

Учебният материал е разпределен в учебни теми, съобразно програмата на МОН за държавен зрелостен изпит. Програмата включва:

1. Подробно представяне на творчеството на авторите от българската литература, заложени за изучаване в 11 и 12 клас на гимназиаланата степен чрез:

 • изясняване на социокултурния контекст, към който принадлежи творчеството им;
 • подробен анализ на литературните творби, заложени в програмата;
 • извеждане на ключови логически постановки, образи и теми в творчеството им;
 • маркиране на ключови цитати от литературните произведения;
 • запознаване с основните критически тези;
 • изясняване на основната необходима литературна терминология;
 • съставяне на подробни планове на примерни съчинения по цитат от литературно произведение; логическо конструиране на тези;
 • коментар на представителни откъси от произведения; работа върху графичното оформяне на писмената работа в изпитен формат;
 • упражнения за стил на писане и изказ;
 • отделяне на фактологичната и литературно-теоретична информация, която може да бъде засегната в тестовите въпроси; упражнения за създаване на резюме и работа с въпроси с отворен отговор;
 • запознаване с критерите за оценка на писмена работа и тест;

2. Подробно преподаване на българската граматика на теоретично и функционално ниво:

 • изясняване на теоретичните правила по дяловете от езикознанието фонетика, морфология, лексикология, синтаксис, стилистика.
 • упражнения за тренинг.
9

Изпитване

Методическите форми на контрол са съобразени с формата на матурата:

 • изпитване чрез писмен отговор на конкретни въпроси;
 • изпитване чрез определен брой тестови въпроси или цялостен тест по граматика и по литература;
 • домашни работи за развиване на коментарен текст по цитат.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

 • литературните произведения от програмата за 11 и 12 клас;
 • бели листа за писане в час, при дом. работа и на изпит;
 • папки за групиране на материалите, създадени по време на курса;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Всеки ученик има възможност безплатно да получи достъп до:

 • програма “Нещо повече от курса”;
За най-адекватния подбор на група препоръчваме предварителна консултация с офис мениджъра относно комбинацията между избираемата матура и предметите за кандидатстване във ВУЗ. Матурата по БЕЛ се използва за конкурсен изпит в 90% от специалностите в българските университети и като балообразуваща дисциплина за доста водещи специалности (напр. медицина). Отличната подготовка е задължителна, за да продължите успешно обучението си във висше училище! Участието в курс няма да бъде успешно, ако не отговаря на предварителните ви желания за изучавана университетска специалност и яснота за формата на полагания изпит!

Важно!

При невъзможност за присъствено обучение поради епидемичната обстановка в страната курсът преминава в оналйн вариант без промяна на графика и продължителността на обучението!

Онлайн версия на курса!

За всички вас, които предпочитате неприсъствен вариант на обучение, предлагаме оригиналните курсове на „Интерлогос“ в онлайн версия в реално време с преподавател и активна работа по нашата програма.

Без присъствие в работния ни офис ще получите:

 • същото учебно време като присъствения курс;подробно преподаване на предвидения материал;
 • изпращане на материали за самоподготовка;
 • изпитване в час ;
 • задаване и проверка на домашни работи;
 • пробни изпити.

Повече информация за графика на провеждане, използваните платформи и процеса на работа можете да получите на нашия дежурен телефон или като ни пишете чрез формата в сайта!
Очакваме Ви!

Подготовката за ДЗИ (матура) се предлага както в група, така и като индивидуално обучение. Оферта за конкретната учебна година можете да получите от нашия офис!

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ И ПРОМОЦИИ

ЦениПромоции

Уважаеми клиенти,

от 25.07.2022г. Ви очакваме на нов адрес! Заповядайте на бул. "Цар Борис III", N21, ет.1. (входът на сградата е в локалното платно на булеварда между кръстовищата на бул."Академик Иван Евстатиев Гешов" и ул."Софийски герой").