Курсове за 7-ми клас

Нашите курсове за 6 и 7 клас подготвят учениците за успешно кандидатстване в гимназии, като част от департамента „Конкурсни програми“ на образователен център „Интерлогос“. Извършваме подготовка за матури за 7 клас.
За да научите повече детайли за програмите за обучение, можете да се свържете с нашия офис-мениджър, който ще Ви даде нужната информация.

През седмицата имате възможност да посещавате курс за подготовка по двата предмета, съобразен с Вашата смяна в училище.
Можете да комбинирате седмичен и съботен курс!

Предмети за езикови и професионални гимназии

курсове за 7 клас
Български език и литература
матури за 7 клас
Математика

Предмети за специализирани гимназии

История
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Физика

Седмичен график

Понеделник Сряда
Математика от 9:00 до 12:15 БЕЛ oт 9:00 до 12:15
от 14:30 до 17:45 от 14:30 до 17:45

График – Събота или Неделя

I. предмет (БЕЛ/МАТ)

от 9:00 до 10:30

пт 10:45 до 12:15

Междучасие 15 мин
Обедна почиква
II. предмет (БЕЛ/МАТ)

от 13:00 до 14:30

от 14:45 до 16:15

Междучасие 15 мин

За успешната подготовка на младежите се ръководим от няколко основни положения

 • Детайлно запознаване с особеностите при решаване на тест, съставен от отворени и затворени въпроси;
 • Задължително полагане на входно ниво и поставяне на специализирана оценка, въз основа на стартовите знания;
 • Преподаване на целия учебен материал, заложен като изискване от МОН, без значение научените до момента знания в училище;
 • Системно изпитване на учениците в хода на подготовката, придружено от подробни за представянето рецензии;
 • Писмени домашни задачи, поставяни след всяко занятие;
 • Тренинг изпити и активна работа с актуалните критерии за оценяване

Кандидатстудентски курсове в групи

Учениците, записани в нашите курсове за 6 и 7 клас, се обучават в групи до 10 души. Посещенията са насрочени за съботните и неделните дни, съобразно определен предварително график.

Предлагаме обучение в малка група – от 2 – 3 деца, както и напълно индивидуално обучение.

Индивидуални уроци

Това са уроци по 90 мин. седмично (или 2 пъти седмично по 90 мин.), чиято цел е да извлече ползите от индивидуалната работа с преподавателя. Биха могли да бъдат допълнение към обучителния процес на груповите занимания.Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

Продължителност на обучението

Eдногодишно обучение

 • от месец октомври до месец юни за ученици от 7 клас.

Двугодишно обучение – кандидат-студенти

 • от месец октомври до месец юни на първата учебна година от 6 клас
 • лятна ваканция;
 • от месец октомври до месец юни на втората учебна година от 7 клас

Възможно е часовете за програмата „Помощ за училище“ да бъдат взимани както целогодишно, така и по предварително уговорен с преподавателя график.

Текущите ваканции (зимна и пролетна) се използват за тренинг към курсовете.
Конкретният график на обучение по седмици се фиксира в началото на всеки период в зависимост от датите на конкурсните изпити.
Работният график на всеки курс се организира в астрономически часове.
За актуална информация за налични курсове можете да се обърнете към офис-мениджъра!

Учебници

Изборът на учебник

С изключителна отговорност подхождаме към преподаването на учебния материал, тъй като той е от ключово значение за развитието на учениците. Това е и причината да се позоваваме единствено на вече утвърдени източници и да бъдем особено прецизни в процеса на подготовката. Ние работим само с официално одобрени от МОН учебници. При езиковото обучение разчитаме единствено на лицензирани учебни системи, чиято ефективност е доказана във времето.

Обичайният висок стил, на който е създадена учебната литература, налага тя да бъде допълнена от лекционен курс и тренинги, съобразени с методика, единна за всички предмети.

Изборът на учебен комплект за всяко направление е направен въз основа поставените от МОН изисквания при приема на гимназисти.

Получаване на учебници

Учебните материали за обучаемите се предоставят безплатно от образователния център. Това се случва при записване и заплащане за конкретния курс.

С всички варианти на учебните системи можете да се запознаете, като посетите офиса на образователния център.

Обратна връзка с родителя

 • електронен дневник google classroom – ежеседмично нанасяне на резултати от изпитвания и домашни работи, текущи съобщения, новини. Възможност за контакт и задаване на въпроси в чат (реално време); телефонна връзка и неограничена възможност за посещения в школата
 • Оценяване с точки на всички писмени работи по критериите на МОН

Индивидуални консултации за попълване на документи за матури за 7 клас

Успехът на конкурсни изпити, полагането на матури за 7 клас и при кандидатстване по документи е резултат на отличната подготовка и прецизното оформяне на документацията, която съответната образователна институция изисква.

Образователният център предлага:

 • Надеждна информация за профилите в средните училища в България;
 • Справка за баловете при класиране и тенденциите при избора на първокласно средно образование в държавните и частните гимназии;
 • Структурирана информация за всички срокове и етапи при кандидатстването;
 • Пълен списък на всички необходими за кандидатстването документи, както и съдействие при тяхното попълване.

Записване за курсове за 7 клас

За ученици в 7 клас – от месец август на всяка учебна година.

За ученици в 6 клас – от месец август или от месец януари на всяка учебна година.

При първото посещение за получаване на обща информация, е препоръчително да си запазите час предварително. Това може да се случи и по телефона, за да си спестите излишно чакане.

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции