Курсове и уроци за ученици от 6 клас

 • За отлично представяне на НВО по БЕЛ и математика след 7 клас най-ефективно е започването на подготовка от 6 клас;
 • В групи до 10 деца, малки групи от 2 – 3 деца или индивидуални занимания;
 • Целогодишно обучение от 15.09 до 15.06
 • Работа в неделя;
 • 2 часа по 60 мин;
 • Следване на програмата от училище и много допълнителни тренинги и упражнения.

Предмети

Български език и литература
Математика
История
Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда
Физика

Обратна връзка с родителя

 • електронен дневник google classroom – ежеседмично нанасяне на резултати от изпитвания и домашни работи, текущи съобщения, новини. Възможност за контакт и задаване на въпроси в чат (реално време); телефонна връзка и неограничена възможност за посещения в школата
 • Оценяване с точки на всички писмени работи по критериите на МОН

Индивидуални уроци

Това са уроци по 90 мин. седмично (или 2 пъти седмично по 90 мин.), чиято цел е да извлече ползите от индивидуалната работа с преподавателя. Биха могли да бъдат допълнение към обучителния процес на груповите занимания.Всички ученици, които се обучават индивидуално, вече могат да се запишат и за онлайн версията на поддържащата подготовка. Ще получите същите полезни занятия, както досега, но неприсъствено:

 • постоянен седмичен график;
 • индивидуална работа с преподавател;
 • изпълнение на всички заложени цели на обучението;
 • задаване и проверка на домашни работи;

Разгледайте нашите цени и промоции

Цени Промоции